سیاست حفظ حریم خصوصی

۱.۱ برای استفاده از صفحه انترنتی www.payame-gral.org و خدمات تقدیم شده از طریق این صفحه، با استفاده از حمایت معلومات زیر، توضیح داده می شوند. این صفحه انترنتی یک خدمت تقدیم شده از هیئت پیام گرال، واقع در لینتس هالده شماره ۱۵، ۷۰۱۹۲ در شتوتگارت، المان، و با ایمیل info@nullgral.de بعنوان شخص مسؤل در معنای مقطع قانونی چهار مقررات حفظ حریم خصوصی – اتحادیه اروپا ( „DS-GVO“ ).

۱.۲ حمایت از معلومات شخصی شما برای ما خیلی مهم است، و از همه چیز مهمتر و مخصوصاً با توجه به حفاظت از حقوق شخصی در پردازش و استفاده از این اطلاعات است. در زیر ما به شما اطلاع می دهیم که، بعضی از معلومات شخصی شما را برای صفحه انترنتی وب سایت خود استفاده می کنیم.

داده های شخصی شامل تمام معلوماتی هستند، که در باره شخص شما هستند، مثل معلومات اطلاعی که اسم شما، آدرس مسکن شما، پست الکترونی یا ایمیل شما و رفتار کاربری شما می باشند.

۲. خودکار جمع آوری داده ها و پردازش داده ها توسط مرورگر

۲.۱ همانطور که با هر وب سایت، سرور ما به طور خودکار و به طور مؤقت اطلاعات را در سرور لوگفایل جمع آوری می کند، که اینها بواسطه مرورگر تهیه و منتقل می شوند، تا وقتی که تمام این اطلاعات از سمت شما خاموش نگردند. اگر شما خواستار بازیابی و دیدار صفحه ما هستید، ما داده های زیر را جمع آوری می کنیم، که برای ما از نظر فنی ضروری است، که بتوانیم صفحه وب سایت را به شما نشان دهیم و اطمئنان از ثبات و امنیت شما را مهیا کنیم ( مبنای قانونی ماده ۶ مقطع ۱ ادبیات اف ) ( DS-GVO ):

آدرس IP کمپیوتر در خواست کننده

سؤال معلوماتی مشتریان

جواب – کد – http

صفحه انترنتی که شما بواسطه آن ما را زیارت کردید ( نشانی اینترنتی ارجاع دهنده )

زمان دخولی به سرور

نوع مرورگر و ورژن آن

نوع سیستم عامل کومپیوتری که قصد تماس را داشته یا از آن تماس برگزار شده.

یک ارزیابی شخصی از سرور – لوگفایل ایجاد نمی شود. در هر زمان این اطلاعات را نمی توان به افراد خاصی واگذار کرد و داد. اندماج معلومات شخصی شما با منابع عرض شده دیگر تبادل نمی یابند، مگر اینکه شما این را درخواست کنید. بعنوان مثال از طریق ثبت نام برای مجله خبر نامه ( برای توضیح بیشتر به نقطه ای ۳.۲ مراجعه کنید ).

۲.۳ نقشه گوگل

بواسطه این صفحه وب سایت ما از اطلاعات عرض شده از نقشه گوگل استفاده می کنیم. از این راه ما می توانیم به شما نقشه های جالب نظر زیادی را بواسطه صفحه وب سایت خود به شما بصورت مباشر ارائه دهیم و به شما اجازه می دهد به راحتی از ویژگی نقشه استفاده کنید. مبنای قانونی استفاده شده از نقشه های گوگل از ماده ۶ مقطع ۱ صفحه ۱ از ادبیات اف .DS-GVO

بواسطه زیارت شما از صفحه وب سایت، گوگل معلوماتی را دریافت می کند، که شما به صفحه ملصقه به صفحه وب سایت ما وارد شدید و این صفحه را صدا کردید. از جمله معلومات داده شده به آنها اطلاعاتی هستند که در نقطه ۲.۱ بالا این شرح بندی توضیح داده شده است. این اطلاعات معلوماتی به غیر از در نظر گرفتن از اینکه شما با گوگل یک حساب بند کرده اید یا اینکه شما هیچ حسابی با آنها بند نکردید، به آنها داده می شوند. اگر شما با حساب گوگل وارد حساب خودتان بشوید، معلومات شما را به گوگل ارائه می دهیم. اگر شما تماس صفحه وب سایت ما را با پروفایل مخصوص به خودتان را در گوگل نمی خواهید یکی شود و یا این معلومات اطلاعاتی به آنها ارائه شود، باسیتی قبل از فعال کردن دگمه و تماس با آنها، از سیستم خارج شوید. چرا که گوگل معلومات اطلاعی خود شما را از این راه جمع کرده و برای استفاده در تبلیغات تجارتی، تحقیقات تجارتی و یا تهیه خاص برای صفحه وب سایت گوگل از معلومات شما استفاده می کند. چنین ارزیابی های به طور خاص انجام داده می شود ( حتی برای کاربرانی که اصلا وارد سیستم نشده اند ) برای ارائه تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی به دیگر کاربران شبکه اجتماعی در مورد فعالیت های شما در وب سایت ما. حق تقاضی و اعتراض در صورت اتفاق افتادن اینگونه حالتها هست، وقتی که پروفایل مخصوص به شما سوء استفاده شود، برای تقدیم و استفاده از این اعتراض باسیتی شما با گوگل تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات معلوماتی بیشتر در باره و مورد هدف و دامنه جمع آوری داده ها و پردازش آن توسط ارائه کننده پلاگین، لطفاً به سیاست حفظ حریم خصوصی ارائه دهنده مراجعه کنید. در آنجا شما همچنین می توانید اطلاعات معلوماتی بیشتری در مورد حقوق و گزینه های تنظیمات خود را برای حفاظت از حریم خصوصی خود پیدا کنید. زیر این لینک کمکی: . http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

گوگل همچنین با معلومات اطلاعی مخصوص به شما در آمریکا کاربرد داشته و خود را زیر حریم حمایتی اتحادیه اروپائی و .https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework آمریکائی گذارده،

۳. جمع آوری داده ها و پردازش اطلاعات از داده های داوطلبانه منتقل شده

۳.۱ تماس عمومی

اگر شما اطلاعات معلوماتی خاص به خود را از طریق پست الکترونی، از طریق وب سایت ما و یا به هر طریق وصورت دیگری ( اسم خانوادگی، اسم اول، پست الکترونی یا ایمیل خود، آدرس محل سکونت شما ) به ما ارائه دهید، این به طور کلی به صورت داوطلبانه انجام می شود. این معلومات داده ای برای پردازش رابطه قرارداد بندی، و کاربردی درباره سؤالهای طرح شده و همچنین در سفارشهای انجام شده از طرف شما و برای خرید و فروش شما در شبکه اجتماعی و جستجوهایتان و هم برای تبلیغات شما برای فروش منتجات شخصی از راه پست عادی یا پست الکترونی ایمیل استفاده می شود. یک استفاده پیشرفته دیگر، مخصوصاً ارائه کردن معلومات شما به شخص سوم برای استفاده در تبلیغات اعلامی، تبلیغات تجاری یا شناخت رأی شما برای این تجارتها، اتفاق نمی افتد. ( مبنای قانونی استفاده شده از ماده ۶ مقطع ۱ ادبیات ب ) دی اس جی فاو اُ یا ماده ۶ مقطع ۱ ادبیات اف ) دی اس جی فاو اُ.

۳.۲ روزنامهای خبری

اگر شما بخواهید که مجله یا روزنامه اخباری متعلق به ما را طلب کنید، نیاز به پست ایمیل الکترونی شما داریم و شما می توانید در صورتی که بخواهید اسم شخصی خودتان را به ما بدهید. همراه ایمیل الکترونی مخصوص به شما، معلوماتی که از راه مرورگر استفاده شده بواسطه کامپیوتری که شما از آن با ما تماس گرفتید، این معلومات بصورت خودکار برای ما ارائه می شوند ( نوع سیستم عامل استفاده شده، نوع مرورگر استفاده شده و همچنین ورژن، او آر ال مرجع وآدرس الکترونی

معلومات اطلاعاتی شخصی خاص ) جمع آوری و ذخیره بندی می شوند. این معلومات اطلاعاتی از شما فقط برای استفاده از طرف ما برای ایجاد تماس با شما و همچنین تقدیم عرضهای تجارتی در روزنامه های اخباری برای شما است. اگر شما ثبت نام در روزنامه اخباری را قبول کردید، در این حالت به ما اجازه می دهید که معلومات اطلاعاتی ذکر شده را برای تهیه کردن روزنامه اخباری برای شما، ذخیره کنیم.

در ثبت نام برای استفاده کردن از روزنامه اخباری خاص به ما، ما از طریقه ای با اصطلاح روش دو در عمل می کنیم. این به این معنی است که، ما به پست ایمیلی که شما در اختیار ما گذاردید، بعد از ثبت نام یک ایمیل به شما می فرستیم، در این ایمیل فرستاده شده از ما برای شما تقاضای تأیید شما هستیم، بواسطه قبول شما و تأیید شما به این ایمیل دریافت شده، شما موافقت خود را برای دریافت روزنامه اخباری از ما دارید. اگر شما این تأیید نامه را در مدت ۱۴ روز جواب ندادید، معلومات اطلاعاتی شما پاک می شوند. در هر صورت ما معلومات اطلاعاتی آی پی آدرس و وقت زمنی و تاریخ تماس و تأییدتان را ذخیره می کنیم. هدف از این کاربرد این است، که ثبت نام و ورود شما در استفاده از صفحه ما از طرف شخص شما از ما اثبات شود و هم اینکه اگر از معلومات شما سوء استفاده شد، بتوانیم از حقوق خود حمایت و دفاع کرده. مبنای قانونی از ماده ۶ مقطع ۱ صفحه ۱ در ادبیات الف دی اس جی فاو اُ.

موافقت نامه خود را می توانید در آینده هر وقتی که شما بخواهید، تغییر بدهید. این تغییراتی که شما می خواهید انجام بدهید را شما می توانید از راه صفحه انترنتی ما زیر عنوان روزنامه اخباری تغییر و دلایل تغییر را هم در آنجا ذکر کنید.

۴. ارائه معلومات اطلاعاتی به شخص سوم

۴.۱ تا زمانی که شما اطلاعات شخصی خود را به ما ارائه کرده اید، معمولاً به شخص سوم نمی رسند. این انتقال معلومات فقط صورت می گیرند که

– در حدود و اطاری که شما به ما یا دیگری می دهید ( مقارنه کنید با شماره ۳.۲ ). معلومات اطلاعاتی که از شما برداشت شوند، به شما معلومات دریافت کننده یا کاتگوریهای دریافت کننده، گفته می شود.

– در حدود کاربردی در درخواست شما، سفارشات شما و استفاده از خدمات تقدیم شده از طرف ما به مسؤولان مسؤول پیمانکاران فرعی، که وضیفه آنها فقط دریافت معلومات برای کاربردی در این امر است و معلومات اطلاعی لازمه دریافتی که فقط برای این امر استفاده می کنند.

– به عنوان بخشی از پردازش داده های سفارش بر اساس ماده ۲۸ دی اس – جی فاو اُ به ارائه دهندگان خدمات خارجی. این ها به دقت انتخاب شده اند و توسط ما انجام می شود، از دستور العملهای ما و همچنین مقررات دی اس – جی فاو اُ محدود شده و به صورت منظم بازرسی و زیر نظر هستند.

– در حدود و زمینه اجرای تعهدات قانونی به منابع معلوماتی اطلاعی مجاز.

۷. مدت زمان ذخیره سازی

داده های اطلاعاتی شما تا زمانی که برای ارتباط مشتری موجود ضروری است، استفاده می شوند، مگر اینکه شما تأیید نامه و رضایت خودتان را به ما بدهید و یا اینکه ما علاقمند به برداشت و استفاده بیشتری از معلومات شما برای هدفهای تجارتیمان هستیم، در این موارد داده های شما را ما از آنها استفاده می بریم تا اینکه شما رضایت و موافقت نامه خودتان را لغو کنید یا اینکه شما اهمیتهای ما را برای معلوماتتان را رد کرده و از ما طلب پاک کردن آنها را کنید. با صرف نظر از اینها، بر ما واجب است که، بدلایل تجارتی و مالیاتی که پرداخت می کنیم، معلومات پرداختها و معلومات خریدهای طلبی را تا مدت ده سال ذخیره و نگهداری کنیم.

۸. حقوق شما

۸.۱ شما در مقابل ما، این حقوق قانونی که مربوط به اطلاعات شخصی شما و مخصوصاً شخص شما را زیر نظر دارد، در زیر ذکر می شوند:

– حق برای دریافت معلومات،

– حق برای پاک کردن یا ذکر شدن معلومات،

– حق در محدود کردن کاربری داده ها،

– حق اعتراض آوردن در کاربری داده ها،

– حق در انتقال داده ها.

لطفاً درخواستهای خود را بصورت کتبی به مؤسسه پیام گرال، در لنتسهالده شماره ۱۵، ۷۰۱۹۲ شتوتگارت یا به آدرس ایمیل بفرستید. info@nullgral.deپستی

۸.۲ شما هم حق قانونی شکایت به صورت کاربردی و استفاده از معلومات اطلاعاتیتان را که پیش یک اداره بازرسی در حمایت از معلومات شخصی است، بواسطه ما تقدیم کنید.